Cáp iPhone

 • Thêm vào giỏ
  Quick View

  Cáp IPhone 4S A+

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 2.6mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 4, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,7,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Thêm vào giỏ
  Quick View

  Cáp IPhone 5 Zin Chính Hãng

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 2.6mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn, dễ đang cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 5, có thể sử dụng với các dòng IPhone 6, 7, 8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 6 Cao Cấp Loại Ao

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 6, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,7,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 6 Chính Hãng

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 6, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,7,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 6 Giả Zin 8 Linh Kiện (Chíp Đài Loan C48)

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 6, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,7,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 6 Giả Zin 8 Linh Kiện (Chíp Mỹ E75)

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 6, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,7,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 7 Cao Cấp Loại Ao

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 7, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 7 Chính Hãng

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 7, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 7 Giả Zin 8 Linh Kiện (Chíp Đài Loan C48)

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 7, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn
 • Nơi nhập dữ liệu

  Cáp IPhone 7 Giả Zin 8 Linh Kiện (Chíp Mỹ E75)

  974.499.111 
  • Độ Dài: 1m x 3.0mm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Chíp: Chính Hãng
  • Thiết Kế: Nhỏ gọn dễ dàng cất dữ
  • Tương Thích: Sử dụng tốt đối với IPhone 7, có thể sử dụng với các dòng IPhone 5,6,8,X
  • Bảo Hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn